Allmänna villkor
Våra regler och villkor i samband med evenemang finns att läsa här.

Priser och betalningsvillkor
Alla priser anges exklusive moms och betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 5 %. Eventuell logi ingår inte i priset såvida detta inte särskilt framgår vid anmälan.

Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega på samma arbetsplats. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning tas en administrativ avgift på 500 kr.

Information om behandling av personuppgifter
De personuppgifter som tillhandahålls av dig kommer att bevaras och används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma att delas med Skandinavisk skolutveckling samarbetspartners Metodea och ViktigVuxen AB. Då du anmäler dig till ett evenemang godkänner du våra allmänna villkor och sättet vi hanterar personuppgifter på i enlighet med vår integritetspolicy.

Läs mer på följande länk om hur vi arbetar med personuppgifter och dina rättigheter:
viktigvuxen.se/skandinaviskskolutveckling

Frågor eller synpunkter kring hanteringen besvaras enligt kontaktuppgift nedan.

Kontakt
Skandinavisk skolutveckling, ViktigVuxen AB
Simborgarvägen 54
184 39 Åkersberga

E-post: konferens@skandskol.se

Dokumentation
Fotografering och filmning av våra konferenser och kurser kan i vissa fall vara aktuellt. Bilderna och filmerna kan komma att användas vid utveckling, marknadsföring eller i annat kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på dessa sätt.

Övrigt
Skandinavisk skolutveckling reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Skandinavisk skolutveckling förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang om antalet anmälda är för få. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift.

gtag.js