KONFERENS – FULLBOKAD!

Fritidshem och ledning 21/2 -2019, Näringslivets hus i Stockholm

KONFERENS FRITIDSHEM OCH LEDNING

Se länk för pdf:er från föreläsningar:

http://skandskol.se/pdfer-fran-konferensen-fritidshem-och-ledning/

Är du rektor, lärare i fritidshem eller fritidspedagog?

Då är detta något för dig!

Konferens fritidshem och ledning 2019 syftar till  att stödja samverkan mellan fritids­hemmet och skolan utifrån ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning.

Enligt LGR 11, 2.5 ska fritidshem och skolan samverka på ett förtroendefullt sätt.  De berörda skolformerna ska utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.

Fritidshemmet har i skol­lagen fått ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas utveck­ling och lärande och rektor har ansvar för att skapa en organisation som gör det möjligt för fritidshem och skola att samarbeta och utbyta erfarenheter. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i skolan är nödvändigt, men inte alltid lätt.

En gemensam syn på̊ lärande i de olika skolformerna utgör dock inget hinder för att beakta fritidshemmets egenart. Med en röd tråd genom teori och organisatoriska lösningar tar vi, under konferensen, del av erfarenhet från forskare, ledning och pedagoger i fritidshemmet.  En dag baserad på vetenskaplig grund och konkreta lyckade exempel på samverkan.

FÖRELÄSARE

Förmiddagen inleds med teori kring skolsamverkan och dess konsekvenser för elevens lärande. Därefter tar skolledare vid och delar med sig av de erfarenheter och lärdomar de har av att organisera för samverkan och ett hållbart och reflekterande arbetsklimat.

ANN S PIHLGREN,
fil. Dr i pedagogik,
forskningsledare vid Ignite Research Institute
”Gemensam spelplan för lärande”

Ann S Pihlgren har en lång erfarenhet av skolutveckling och har arbetat som lärare, skolledare, förvaltningschef, lärarutbildare och kvalitetskonsult. Hon är en anlitad forskare och föreläsare både nationell och internationellt.

Hennes huvudsakliga forskningsområden är barn och ungdomars tankeutveckling, lärares kompetens och utveckling samt didaktiska konsekvenser av elevers samspel och inflytande. Hon var extern sakkunnig för Skolverket i framtagande av läroplanens kapitel 4 och hennes forskning har fått stort inflytande både i obligatoriska skolan och i fritidsundervisningen.

Ann har författat flertalet böcker om fritidshemmet, bland de senaste är bland annat: Fritidshemmets mål och resultat (2017), Att leda fritidshemmet, praktika för skolledare. (2018)

Se mer på: http://igniteresearch.org

LINNEA LINDQVIST, rektor Hammarkullens grundskola
”Förutsättningar för fritidsundervisning med kvalité”

Linnéa Lindqvist har arbetat i skolan sedan 2006 som lärare, utvecklingsledare och rektor. Med stor passion för alla elevers rätt till en god utbildning har hon utarbetat ett system där fritidspedagoger ges förutsättningar att bedriva undervisning med hög kvalité.

Genom att se på lärande ur ett helhetsperspektiv har hon förändrat organisationen och möjliggjort för bättre samverkan och undervisning. På skolan har idag alla lärare, oavsett om de undervisar i klass eller i fritidshem, tid att planera och utvärdera sin undervisning.

Läs gärna mer om Linnéa i intervjun: https://pedagog.goteborg.se/den-lagaffektiva-rektorn/2018/05/16/organisera-fritidshemmet-med-fokus-pa-kvalite/

 

ERIKA BROO, bitr. rektor och fritidshemsutvecklare

”Att organisera för lärande”

Erika Broo är biträdande rektor, auktoriserad dramapedagog med fokusområde; pedagogiska förändringsprocesser inom grundskola och fritidshem.

Under flera år har hon arbetat som fritidshemsutvecklare på Töjnaskolan i Sollentuna och varit en av de ledande i projektet ”fritidsresan”.

2017 blev Erika tilldelad Sollentunas pedagogpris med inriktning fritidshem.

Delar av Töjnaskolans arbete kan ni se i Lärlabbets serie om fritidshemmet i avsnittet: Fritidshem – samverkan med skolan.

https://urskola.se/Produkter/207090-Larlabbet-Fritidshem-samverkan-med-skolan

 

Under eftermiddagen tar föreläsarna med er på en resa genom lek, undersökande och utforskande.

Här synliggörs bredden av den fritidspedagogiska undervisningen samt de kvalitéer olika situationer, innehåll och sammanhang har för lärande och befästande av kunskap.

CAMILLA ASKEBÄCK DIAZ
Förstelärare i digitala verktyg

”Fritidspedagogiskt lärande i en digital omvärld”

Camilla Askebäck Diaz arbetar som förstelärare i digitala verktyg samt Ma/NO-lärare på Södermalmsskolan i Stockholm. Hon är utbildningskonsult, Apple Professional Learning Specialist-certifierad konsult samt föreläsare.

Camilla är aktuell som pedagogisk utvecklare hos kunskapsklubbar.se för ”IT-klubben/Matteklubben för fritids”, men också medförfattare till ”Surfplatta i undervisningen” (Natur & Kultur, 2015) och ”Vi får det att funka” (LR, 2016).

År 2016 utsågs hon av Sydsvenska Handelskammaren till ”Sveriges Bästa Lärare” För mer information om Camilla se: www.livetsgladapussel.se

OLOF JONSSON
Fritidspedagog och fortbildade

”Rasten – en del av skoldagen”

Olof Jonsson är fritidspedagog med över 12 års erfarenhet av utvecklingsarbete kring rastverksamhet, lek och lekmiljöer i Jönköpings kommun.

Han är sedan många år tillbaka en anlitad föreläsare och har bland annat talat på Skolforum, SETT och Fritidshemsbiennalen.

Olof driver gruppen ”Rastaktivisterna” på Facebook och har varit nominerad till flera priser. 2012 var han en av tre finalister till Lärarpriset i Sverige och 2017 en av finalisterna till Trevor Doland-stipendiet.

Olof är nu aktuell som medförfattare i antologin Fritidspedagogiskt lärande, som släpptes augusti 2018.

JARKO TUISKU,
rektor, författare och lärarutbildare

Moderator och avslutande talare

Jarko Tuisku är fritidspedagog med fil. kand. i barn- och ungdomsvetenskap. Han arbetar idag som rektor på grundskolan i Haparanda stad. Jarko har sedan 2009 föreläst för och utbildat personal på fritidshem runt om i hela Sverige.

Mellan januari 2012 och juni 2017 arbetade han på Stockholms Universitet som adjunkt inom grundlärarutbildningarna för fritidshem och förskola.

2015 släppte Jarko tillsammans med författarkollegan, Margareta Schröder boken, ”Fritidshemmets uppdrag” genom Liber förlag.

Kom tillsammans och lämna med fyllda verktygslådor.
Redo att ta ett gemensamt grepp om elevens utveckling och lärande under hela skoldagen.

Kontakt

Konferens@skandskol.se

peter.mariin@skandskol.se

Tel: +46 706 28 02 16

Facebook: skandinavisk skolutveckling

Kontakt

Konferens@skandskol.se

annica.persson@skandskol.se

Tel: +46 762 48 28 11

Facebook: skandinavisk skolutveckling

Konferens Fritidshem och ledning 2019 Stockholm
gtag.js